ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียด:

 

ตำแหน่งงานว่าง
เพศ
จำนวน
อายุ
เงื่อนไข/สวัสดิการ
ประเภท
ชื่อ/ที่อยู่นายจ้าง
วิศวกรสิ่งแวดล้อม
ช/ญ
2
24+
ป.ตรี วิศวกรสิ่งแวดล้อม ประสบการณ์
ผลิตน้ำตาล
และจำหน่าย
 บริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
 
 
 
 
1 ปี อัตราค่าจ้าง 10,000 บ/เดือน ขึ้นไป
น้ำตาล
279 ม.1 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนาฯ จ.สระแก้ว
เจ้าหน้าที่บุคคล /ธุรการ
2
21+
ปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 
โทร. 0-3726-1510  ต่อ  117
 
 
 
 
อัตราค่าจ้าง  7,000 บ/เดือน
 
 
วิศวกรประจำโรงงาน
5
25+
ป.ตรี สาขาเครื่องกล  ไฟฟ้า  หรือสาขาที่
 
 
 
 
 
 
เกี่ยวข้อง  ประสบการณ์1ปี 
 
 
 
 
 
 
อัตราค่าจ้าง  13,000 บ/เดือนขึ้นไป
 
 
นักวิทยาศาสตร์
ช/ญ
2
24+
ป.ตรีเทคโนโลยีการอาหาร  วิทยาศาสตร์
 
 
 
 
 
 
เคมี  จุลชีววิทยา  เทคโนโลยีชีวภาพ
 
 
จนท.ส่งเสริมการเกษตร
5
20+
ปวส. ขึ้นไป  เกษตรศาสตร์ พืชไร่  
 
 
 
 
 
 
เทคโนโลยีการเกษตร  ปฐพีศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 
จป.ชาชีพ
ช/ญ
2
22+
ป.ตรี  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
 
 
 
 
 
อัตราค่าจ้าง  10,000 บ/เดือน  ขึ้นไป
 
 
ช่างเทคนิค
10
18
ปวช. - ปวส. ไฟฟ้ากำลัง 
 
 
 
 
 
 
เทคนิอุตสาหกรรม  เทคนิคยานยนต์
 
 
 
 
 
 
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 
อัตราค่าจ้าง  7,000 บ/เดือน  ขึ้นไป
 
 
ช่างทั่วไป
10
18+
ไม่จำกัดวุฒิ  ซ่อมเครื่องยนต์ได้
 
 
 
 
 
 
อัตราค่าจ้าง  160 บ/วันขึ้นไป
 
 
พนักงานฝ่ายผลิตฤดูหีบ
600
18+
อัตราค่าจ้าง 240 บ/วัน
 
 
พนักงานขับรถ
10
18+
ไม่จำกัดวุฒิ  ขับรถแบล็คโฮว์  รถบรรทุก
 
 
 
 
 
 
รถแทรกเตอร์  รถไถ  
 
 
 
 
 
 
มีสวัสดิการ  ประกันสังคม  โบนัส    
 
 
 
 
 
 
เบี้ยเลี้ยง  ชุดฟอร์มพนักงาน  บ้านพัก  
 
 
 
 
 
 
กองทุนเงินทดแทน
 
 
พนักงานธุรการ/บัญชี
ช/ญ
3
25+
ปวช.ขึ้นไป สาขาบัญชี,คอมฯ
ขายวัสดุ
บริษัท  นักรบบุญทวี  คอนกรีต  จำกัด
หัวหน้าโรงงาน
1
22+
ปวส. ขึ้นไป  สาขาไฟฟ้ากำลัง 
ก่อสร้าง
123  ม.7  ต.คลองหินปูน  อ.วังน้ำเย็น  
 
 
 
 
ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 
จ.สระแก้ว  27210
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
ช/ญ
1
22+
ป.ตรี สาขาบัญชี  สามารถปิดงบการเงิน
 
โทร. 0-3751-3246
 
 
 
 
ได้  มีประกันสังคม  ที่พัก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ปรึกษาประกันชีวิต
ช/ญ
5
20+
ปวส.ขึ้นไป  มีประกันสังคม
ธุรกิจ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
 
 
 
 
เงินส่งเสริม 6,000 บ/เดือน
ประกันชีวิต
สาขาสระแก้ว
 
 
 
 
มีหลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพ
 
42/4-5  ต.สระแก้ว  อ.เมือง  จ.สระแก้ว
 
 
 
 
อย่างต่อเนื่อง  โบนัสประจำไตรมาส
 
โทร. 0-3722-0696,0-3722-0591
 
 
 
 
โบนัสประจำปี  ตามความสามารถ
 
 
ตัวแทนประกันชีวิต
ช/ญ
50
18+
ไม่จำกัดวุฒิ อัตราค่าจ้างเป็นค่าคอมฯ
 
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
6
20+
ปวช. - ป.ตรี 
 
 
 
 
 
 
อัตราค่าจ้าง 5,000  บ/เดือน
 
 
พนักงานบัญชี
ช/ญ
1
21-30
ป.ตรี  อัตราค่าจ้าง 9,500 บ/เดือน
 
 
พนักงานขาย
ช/ญ
10
18+
ไม่จำกัดวุฒิ  
ขายเครื่องใช้
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย  จก.(มหาชน)
 
 
 
 
รายได้ตามยอดขาย
ไฟฟ้า
79/9-10  ถ.สุวรรณศร  ต.สระแก้ว
 
 
 
 
ประกันสังคม  ชุดฟอร์ม
 
อ.เมือง  จ.สระแก้ว  27000
 
 
 
 
 
 
โทร. 08-9248-5773
ช่างเชื่อม
1
18+
ไม่จำกัดวุฒิ  อัตราค่าจ้าง 160-250 บ/วัน
ผลิตเอทานอล
บริษัทไท่ผิง เอทานอล  จำกัด
พนักงาน Q.C.
ช/ญ
2
18+
ม.6 ขึ้นไป สาขาวิทย์-คณิต
 
88/11  ม.14  ต.ศาลาลำดวน  อ.เมือง
 
 
 
 
อัตราค่าจ้างตามวุฒิ
 
จ.สระแก้ว  27000 
จนท. Q.C.
ช/ญ
1
23+
ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
 
โทร. 0-3751-8313-6
 
 
 
 
อัตราค่าจ้างตามวุฒิ
 
 
พนักงานก่อสร้าง
5
18+
ไม่จำกัดวุฒิ  อัตราค่าจ้าง 160บ/วัน
 
 
พนักงานบำบัดน้ำเสีย
3
21+
ไม่จำกัดวุฒิ  อัตราค่าจ้าง  250 บ/วัน 
 
 
 
 
 
 
ประกันสังคม  มีที่พักสำหรับผู้ที่อาศัย
 
 
 
 
 
 
อยู่ไกล
 
 
จป.วิชาชีพ
ช/ญ
1
25 +
ป.ตรี  สาขาที่เกี่ยวข้อง
ผลิตแป้งมัน
บริษัท  เอี่ยมบูรพา  จำกัด
 
 
 
 
อัตราค่าจ้าง 10,000 บาทขึ้นไป
สำปะหลัง
98  ม.2  ต.หนองน้ำใส  อ.วัฒนานคร 
ช่างซ่อมบำรุง
2
23+
ปวช. ปวส.
 
จ.สระแก้ว  โทร . 0-3724-3193-5
 
 
 
 
สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์
 
 
 
 
 
 
อัตราค่าจ้าง 6,000 บาทขึ้นไป
 
 
จนท.ควบคุมเอกสาร
1
23+
ปวส. ขึ้นไป  สาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 
ระบบ CMP,HACCP
 
 
 
อัตราค่าจ้างตามวุฒิ
 
 
จนท.ธุรการ
ช/ญ
1
20+
ปวส.ขึ้นไป  สาขาที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 
 
 
 
อัตราค่าจ้างตามวุฒิ
 
 
 
 
 
 
มีที่พักและสวัสดิการประกันสังคม
 
 
พนักงานบัญชีต้นทุน
1
18+
ปวช. ขึ้นไป  สาขาบัญชี
ผลิตดอกไม้
บริษัท  เจ.เอส.ฟลาวเวอร์  จำกัด
 
 
 
 
อัตราค่าจ้าง  5,000 บาท/เดือน
 
17  ถ.เทศบาล 25  ต.สระแก้ว 
พนักงานฝ่ายผลิต
ช/ญ
20
18+
ป.6 ขึ้นไป อัตราค่าจ้าง 160 บ/วัน
 
อ.เมือง  จ.สระแก้ว  27000
 
 
 
 
มีประกันสังคม
 
โทร. 0-3724-2020
พนักงานขายส่ง(sale)
ช/ญ
1
18+
ม.3 ขึ้นไป มีความสามารถไหวพริบใน
ค้าขาย
Telewiz  (ไอเทค  คอมมูนิเคชั่น)
 
 
 
 
การตอบคำถาม มีทักษะการพูด  
 
97  ถ.สุวรรณศร  ต.สระแก้ว  อ.เมือง  
 
 
 
 
ขับรถยนต์ได้  
 
จ.สระแก้ว  27000
พนักงานขายหน้าร้าน
1
18+
ม.3 ขึ้นไป มีความสามารถไหวพริบใน
 
โทร.  0-3722-0426,08-9244-9999
 
 
 
 
การตอบคำถาม มีทักษะการพูด  
 
 
 
 
 
 
ขับรถยนต์ได้  อัตราค่าจ้าง 5,500 บ/ด
 
 
 
 
 
 
มีประกันสังคม
 
 
พนักงานทำความสะอาด
ช/ญ
2
20+
ไม่จำกัดวุฒิ
ล้าง - อัดฉีด
เมืองแก้วคาร์แคร์
รถยนต์
 
 
 
อัตราค่าจ้าง  160 บ/วัน
 
99/17 ต.สระแก้ว อ.เมือง 
 
 
 
 
 
 
จ.สระแก้ว  27000 โทร.  08-4946-8325
ผู้จัดการแผนกบัญชี 
ช/ญ
1
27-40
ป.ตรี สาขาบัญชี  ปิดบัญชีได้  
แปรรูปไม้
บริษัท  แก้วลำดวน  กรุ๊ป  จำกัด
 
 
 
 
อัตราค่าจ้าง  ตามตกลง  มีประกันสังคม
ทุกชนิด
69  ม.7  บ้านหนองผูกเต่า  ต.ศาลาลำดวน
 
 
 
 
 
 
อ.เมือง  จ.สระแก้ว  27000
 
 
 
 
 
 
โทร.08-1949-8147,0-3724-6094
พนักงานการตลาด
ช/ญ
4
25+
ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง  อัตราค่าจ้าง 15,000 บ/ด
โทรคมนาคม
บริษัท  Tru Move
 
 
 
 
มีค่าคอมมิชชั่น  
 
5/1-5/2  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
พนักงานขาย
ช/ญ
10
18+
ปวส. ขึ้นไป  อัตราค่าจ้าง  6,000 บ+
 
24000  โทร .08-9142-1977
 
 
 
 
ค่าคอมมิชชั่น  ประกันสังคม  ประกัน
 
 
 
 
 
 
สุขภาพ  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
ช/ญ
1
22+
ป.ตรี ทุกสาขา  ประสบการณ์ 1-3 ปี
ห้าง
บริษัท  สยามแม็คโคร  จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
1
22+
ป.ตรี อัตราค่าจ้างตามวุฒิ
สรรพสินค้า
1000  ถ.สุวรรณศร  ต.สระแก้ว  อ.เมือง  
พนักงานแคชเชียร์
1
18+
ม.6 ขึ้นไป อัตราค่าจ้างตามวุฒิ
 
จ.สระแก้ว  โทร. 0-3722-0801-19
 
 
 
 
มีประกันสังคม
 
 
พนักงานขาย
ช/ญ
15
18+
ม.6  ขึ้นไป
จำหน่ายปุ๋ย
บริษัท  ไอออนิค
 
 
 
 
อัตราค่าจ้าง 160 บ/วัน + ค่าคอมมิชชั่น
 
82/2  ม.18  ต.วังท่าช้าง  อ.กบินทร์บุรี
 
 
 
 
ตัวแทนจำหน่ายภายในจังหวัดสระแก้ว
 
จ.ปราจีนบุรี   โทร. 08-3307-1668ม
 
 
 
 
และจังหวัดปราจีนบุรี
 
08-1430-8989
 
 
 
 
สวัสดิการ  ประกันสังคม
 
 
วิศวกรเคมี
ช/ญ
3
23+
ป.ตรี ขึ้นไป
ผลิตเอทานอล
บริษัท  อีเอส  เพาเวอร์   จำกัด
 
 
 
 
ประสบการณ์ 1 ปี ภูมิลำเนาในท้องถิ่น
 
470  ม.1  ต.ห้วยโจด  อ.วัฒนานคร  
 
 
 
 
 อัตราค่าจ้าง 12,000 บาทขึ้นไป
 
จ.สระแก้ว  27160
นักวิทยาศาสตร์
ช/ญ
1
22+
ป.ตรีสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
 
โทร. 08-1359-4424
 
 
 
 
อัตราค่าจ้าง  10,000 บาท/เดือน 
 
 
จนท.ทรัพยากรมนุษย์
ช/ญ
2
25+
ป.ตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์
 
 
 
 
 
 
อัตราค่าจ้างตามวุฒิ
 
 
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
1
22+
ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
อัตราค่าจ้างตามวุฒิ  ประกันสังคม
 
 
 
 
 
 
ชุดฟอร์ม  โบนัส  เบี้ยขยัน
 
 
จนท.ประดับยนต์
1
20+
ปวช.ขึ้นไป  สาขาช่างยนต์  หรือสาขาที่
จำหน่าย
บริษัท อีซูซุสระแก้ว จำกัด
 
 
 
 
เกี่ยวข้อง  
รถยนต์
362 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว
 
 
 
 
อัตราค่าจ้าง  7,000 บาท/เดือน  
 
อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
ช่างยนต์
2
20+
ปวช.ขึ้นไป  สาขาช่างยนต์
 
โทร. 037-241639-41
 
 
 
 
ประจำสาขาวังน้ำเย็น
 
 
 
 
 
 
อัตราค่าจ้าง  7,000 บาท/เดือน  
 
 
 
 
 
 
สวัสดิการ  ประกันสังคม
 
 
ประจำบิ๊กซีสระแก้ว
ช/ญ
2
21-29
ม.6 ขึ้นไป  มนุษยสัมพันธ์ดี 
จำหน่ายโทรศัพท์
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
 
 
 
 
 รักงานบริการ  
มือถือ
9/121-3,126-7 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ชั้น12
พนง.ขายโทรศัพท์
ช/ญ
50
21-29
ม.6 ขึ้นไป  มีประสบการณ์จะพิจารณา
 
(สี่แยกคลองตัน) ถ.รามคำแหง  
 
 
 
 
เป็นพิเศษ  อัตราค่าจ้างตามวุฒิ
 
แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง 
 
 
 
 
 
 
กทม.10250  โทร .0-2308-8193
พนักงานประจำสำนักงาน
ช/ญ
1
18+
ปวช.หรือเทียบเท่า
จำหน่ายสินค้า
บริษัท  เพิ่มพูนอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด
 
 
 
 
สามารถใช้คอมฯโปรแกรม Microsoft
 
33/1  ม.10  ถ.สระแก้ว-จันทบุรี
 
 
 
 
Word  และ  Microsoft Excel ได้
 
ต.วังสมบูรณ์  อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
 
 
 
 
ทำบัญชีเบื้องต้นได้  ขายของได้  บุคคลิก
 
27250  โทร. 08-3823-6060,037-516166
 
 
 
 
ภาพดี มนุษยสัมพันดี  มีประกันสังคม
 
 
จป.วิชาชีพ
ช/ญ
1
25-35
ปวช.ขึ้นไป  สาขาที่เกี่ยวข้อง 
รับซื้อพืชไร่
หจก.รุ่งเรืองผลเขาฉกรรจ์
 
 
 
 
อัตราค่าจ้าง  7,500 บ/เดือนขึ้นไป
 
1  ม.2   ต.คลองหินปูน  ต.วังน้ำเย็น
 
 
 
 
 
 
จ.สระแก้ว  27000  
 
 
 
 
 
 
โทร. 037-513058
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่โยธา
1
40+
ป.6 ขึ้นไป
ผลิตกระดาษ
บริษัท  เอลีทคราฟท์เปเปอร์  จำกัด
 
 
 
 
อัตราค่าจ้าง 181-185 บาทต่อวัน
คราฟท์
200-201  ม.13  ต.ศาลาลำดวน  อ.เมือง 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
20
22+
ม.3 ขึ้นไป
 
 จ.สระแก้ว  โทร. 0-3724-0123
 
 
 
 
อัตราค่าจ้าง 181-185 บาทต่อวัน
 
 
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
3
22+
ป.6 ขึ้นไป
 
 
พื้นที่บริเวณโรงงาน
 
 
 
อัตราค่าจ้าง 181-185 บาทต่อวัน
 
 
เจ้าหน้าที่กะตัดลวด
2
22+
ป.6 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
อัตราค่าจ้าง 181-185 บาทต่อวัน
 
 
เจ้าหน้าที่ผลิตแกนม้วน
2
22+
ป.6 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
อัตราค่าจ้าง 181-185 บาทต่อวัน
 
 
จนท.ควบคุมการจ่ายไฟ
4
22+
ปวส.ขึ้นไป  สาขาไฟฟ้า  ประสบการณ์
 
 
 
 
 
 
1 ปี  อัตราค่าจ้างตามวุฒิ
 
 
จนท. Q.A.
ช/ญ
1
22+
ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 
 
 
 
อัตราค่าจ้างตามวุฒิ
 
 
ช่างกลึง
1
22+
ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 
 
 
 
อัตราค่าจ้าง 7,000 บ/เดือนขึ้นไป
 
 
จป.วิชาชีพ
ช/ญ
1
25+
ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัย,สาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 
จนท.วิเคราะห์ระบบน้ำ
2
22+
ป.ตรี สาขาเคมี  สิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัย
 
 
 
 
 
 
อัตราค่าจ้างตามวุฒิ
 
 
วิศวกรไฟฟ้ากำลัง
1
25+
ป.ตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง  เครื่องมือวัด
 
 
 
 
 
 
อัตราค่าจ้างตามวุฒิ
 
 
วิศกรเครื่องกล
1
25+
ป.ตรีสาขาเครื่องกล  
 
 
 
 
 
 
อัตราค่าจ้างตามวุฒิ
 
 
พนง.ธุรการซ่อมแซมอาคาร
1
22+
ป.6 ขึ้นไป อัตราค่าจ้าง  180-185 บ/วัน
 
 
สถานที่ / ช่างไม้
 
 
 
 
 
 
จนท.ไฟฟ้า
1
22+
ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า  
 
 
 
 
 
 
อัตราค่าจ้างตามวุฒิ
 
 
 
 
 
 
ทุกตำแหน่งผ่านการเกณฑ์ทหาร
 
 
 
 
 
 
มีสวัสดิการ  ประกันสังคม  เบี้ยเลี้ยง
 
 
 
 
 
 
ที่พัก  เงินกองทุนทดแทน 
 
 
 
 
 
 
เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พนักงานขายทั่วไป
2
20+
ม.3 ขึ้นไป  ประจำสาขาอรัญฯ
จำหน่ายโทรศัพท์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  อโนทัย  โฟน
 
 
 
 
อัตราค่าจ้าง  5,000 บ/เดือนขึ้นไป
 
 
พนักงานคอมฯ
1
20+
ม.3 ขึ้นไป  อัตราค่าจ้าง 5,000  บ/เดือน
 
 
 
 
 
 
มีประกันสังคม
 
ประกาศ ณ วันที่: