ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 08.00น. แรงงานจังหวัดสระแก้ว (นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ป
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 13.30-16.00น.แรงงานจังหวัดสระแก้ว (นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์) และจัดหางานจังหวัดสระแก้ว (นายวสันต์ ปาลาศ) เข้าร่วมการประชุมนอกรอบ กรอ สระแก้ว กับหัวหน้าส่วนราขการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผอ.นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว อุตสาหกรร
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมงานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบร
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมร่วมประชุมเพื่อบูรณาการและจัดทำโครงการตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อม
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2562 แรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นางสาวจิตติมา พยุพา เข้าร่วมประร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนและการให้กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประ
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวกชามาส ยั่งยืน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ณ สำนักงานสาธา
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต 19 ครั้งที่ 4/2562 โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม มีวาระพิจารณาที่สำคัญคือ การกำห
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม เพื่อทราบการดำเนินการท
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดมิตรสัมพันธ์ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางมัทนา สุวัณณุ
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมตรวจด่านความมั่นคง บริเวณจุดตรวจกองกำลังบูรพา (บ้านหนองกุง) ถนนสาย 33 ประกอบด้วยกำลังพลจากหน่วยงานทหาร ตำรวจภูธรสระแก้ว ขนส่งจังหวัดสระ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกับ ปภ.สระแก้วเข้าไปตรวจสอบเหตุ ไฟไหม้โรงหลอมเหล็ก สถานที่เกิดเหตุ บริษัท เอ.บี.สตีล จำกัด ตำบล ศาลาลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดสระ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว คนที่7 ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ราชการในฐานะแรงงานจังหวัดสระแก้วคนใหม่วันแรก โดยก่อนเข้าทำงานได้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว
วันที่ 23 ต.ค.62 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ศาล ทหาร ตำรวจ และประ
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00น. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการชี้แจ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสระมรกต ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
วารสารสาระน่ารู้ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน สิงหาคม 2562
วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08.00-16.30 น. อบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมธนาสิริโฮเทลแอนด์รีสอร์ท อ.เมือง จ.สระแก้ว
วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2562-2564 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพรหมนิมิต อาคารจาตุรายะ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสระแก้ว ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวั
วันที่ 18 กันยายน 2562 จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 9/2562 ประจำเดือนกันยายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านหินกอง หมู่ที่ 1 ต.ไทรทอง อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายณัฎฐชัย นำพูลสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดย
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว ยินดีและขอมอบประกาศเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติฉบับนี้ใว้เพื่อแสดงว่า นายอิทธิพล ทาแจ่ม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เป็นบุคลากรต้นแบบที่พึ่งประสงค์ภายในองค์กรที่มีคุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ของสำนักงานแรงงานจังหวัด