ศูนย์ข้อมูลแรงงานระดับจังหวัด

 

 

ศูนย์ข้อมูลแรงงานระดับจังหวัด "สระแก้ว"

 

ข้อมูลแรงงานที่เป็นประโยชน์ในการเป็นแหล่งข้อมูลด้านแรงงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ รูปภาพและข้อมูล จากเว็บ สำนักงานกระทรวงแรงงาน  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสระแก้ว สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว สำนักงานคลังจจังหวัดสระแก้ว