วารสารสาระน่ารู้ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน มิถุนายน 2562