วารสารสาระน่ารู้ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน สิงหาคม 2562