วารสารสาระน่ารู้ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน กันยายน 2562