วารสารสาระน่ารู้ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน ตุลาคม 2562