วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมงานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบร