วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 13.30-16.00น.แรงงานจังหวัดสระแก้ว (นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์) และจัดหางานจังหวัดสระแก้ว (นายวสันต์ ปาลาศ) เข้าร่วมการประชุมนอกรอบ กรอ สระแก้ว กับหัวหน้าส่วนราขการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผอ.นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว อุตสาหกรร