วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 08.00น. แรงงานจังหวัดสระแก้ว (นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ป