อาสาสมัครแรงงาน

 

 

ข้อมูลอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระแก้ว

  

 

แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอจังหวัดสระแก้ว

 

จำนวน        9     คน
เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดสระแก้ว จำนวน      59    คน
   
แยกเป็นรายอำเภอ ดังนี้  
          1. อำเภอเมืองสระแก้ว จำนวน      9    คน
          2. อำเภอวัฒนานคร             จำนวน    11    คน  
          3. อำเภอเขาฉกรรจ์ จำนวน      4    คน
          4. อำเภอวังน้ำเย็น จำนวน      4    คน
          5. อำเภอคลองหาด จำนวน      7    คน  
          6. อำเภอวังสมบูรณ์   จำนวน      3    คน  
          7. อำเภออรัญประเทศ จำนวน    12    คน  
          8. อำเภอโคกสูง จำนวน      4    คน  
          9. อำเภอตาพระยา จำนวน      5    คน  

 

รายชื่ออาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระแก้ว 

 

 

ไฟล์แนบขนาด
รายชื่ออาสาสมัครแรงงาน จังหวัดสระแก้ว 26.8 KB